แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - thank you

หน้า: 1 2 3 ... 293
1
ตัวเปิดหุ้น    ศ.02-12-65
นิเช้าเปิด   27983.18-242.90
จีนเช้าเปิด   11238.44-25.72
ฮั่งเช้าเปิด   18785.28+48.84
ไต้หวันเปิด   14933.20-79.60
นิบ่ายเปิด   27711.37-514.71
เกาหลีเปิด   8509.66-25.31
จีนบ่ายเปิด   11227.59-36.57
ฮั่งบ่ายเปิด   18615.66-120.78
สิงค์โปร์เปิด   3287.23-5.50
อินเดียเปิด   62978.58-305.61

2
เลขวินบน 134678
เลขเด่น 7//71/73/74/76/78/70
เลขตาม 71/73/83/473/


เลขวินบน   3   ตัว   134678

134  136  137  138  146 
147  148  167  168  178 
346  347  348  367  368 
378  467  468  478  678 

3
ผลหุ้น  ศ.2-12-65
501-76=ดาวโจนส์
984-24=นิเช้า
379-35=ไทยเช้าตลาด
670-74=ไทยเช้าช่อง9
844-72=จีนเช้า
249-95=ฮั่งเช้าตัวเปิดหุ้น    ศ.02-12-65
นิเช้าเปิด   27983.18-242.90
จีนเช้าเปิด   11238.44-25.72
ฮั่งเช้าเปิด   18785.28+48.84
ไต้หวันเปิด   14933.20-79.60
นิบ่ายเปิด   27711.37-514.71
เกาหลีเปิด   8509.66-25.31
สิงค์โปร์เปิด   3287.23-5.50
อินเดียเปิด   62978.58-305.61

6
ผลหุ้น  พฤ.1-12-65
977-24=ดาวโจนส์
104-05=นิเช้า
616-80=ไทยเช้าตลาด
241-05=ไทยเช้าช่อง9
174-24=จีนเช้า
551-28=ฮั่งเช้า
251-15=ไทยเที่ยง
280-25=ไต้หวัน
608-09=นิบ่าย
497-45=เกาหลี
416-66=จีนบ่าย
505-69=ไทยบ่ายตลาด
344-08=ไทยบ่ายช่อง 9
644-21=ฮั่งบ่าย
537-89=ลาวสตาร์
273-24=สิงค์โปร์
644-08=ไทยเย็น
419-54=อินเดีย
827-11=นอยพิเศษ
770-32=นอยปกติ
353-06=นอยวีไอพี
973-47=อียิปต์
833-18=ลาววีไอพี
562-40=รัสเซีย(22.51)
849-56=อังกฤษ(23.36)
030-26=เยอรมัน(23.36)

7
--------------------
ลาวสา-2-7/-624-36
สาวี-3-5---/-542-45
ลาว-วี-0-4-เบิ้ล-833-18
สตาวี-4-5----247-92
ฮาEX-3-8-----230-78
-----23456789-บน
-------------------
รัส-8-0
เยร-6-3
อัง-7-3-เบิ้ล
ดาว-5-4-เบิ้ล
---02345678-ล่าง
---ไม่รับประกัน-----
อัง-วี/-627-16--ไป-บน

9
172-44 = ดาววีไอพี
860-53 = ดาวสตาร์
977-24 = ดาวโจนส์
136-61 = ฮานอยเช้า
087-86 = ลาวExtra
912-52 = ลาวเช้า
314-44 = นิเคอิเช้าVip
403-95 = ฮานอยอาเซียน
104-05 = นิเคอิเช้า
616-80 = ตลาดเช้า
241-05 = ไทยเช้าช่อง9
305-77 = จีนเช้าVip
174-24 = จีนเช้า
923-44 = ลาวทีวี
009-92 = ฮั่งเช้าVip
551-28 = ฮั่งเช้า
859-37 = ฮานอยHD
726-38 = ไต้หวันVip
817-63 = ฮานอยสตาร์
251-15 = ไทยเที่ยง
280-25 = ไต้หวัน
303-50 = เกาหลีVip
608-09 = นิเคอิบ่าย
367-87 = นิเคอิบ่ายVip
027-68 = ฮานอยเที่ยง
497-45 = เกาหลี
481-98 = ลาวHD
509-67 = ออมสิน
416-66 = จีนบ่าย
824-52 = จีนบ่ายVip
505-69 = ตลาดบ่าย
344-08 = ไทยบ่ายช่อง9
081-96 = ฮานอยทีวี
644-21 = ฮั่งบ่าย
332-18 = ฮั่งบ่ายVip
537-89 = ลาวสตาร์
805-08 = รัฐบาลไทยไข่ต้ม
647-36 = ลาวจำปาสัก
273-24 = สิงคโปร์
573-92 = ฮานอยกาชาด
325-07 = ฮานอยเฉพาะกิจ
034-98 = ไทยค้าง
644-08 = ไทยเย็น
419-54 = อินเดีย
613-32 = สิงคโปร์Vip
667-13 = ฮานอยสามัคคี
898-29 = เวียดนามพิเศษ
827-11 = ฮานอยพิเศษ
064-03 = เวียดนามปกติ
770-32 = ฮานอยปกติ
383-41 = ฮานอยพัฒนา
838-91 = เวียดนามวีไอพี
353-06 = ฮานอยวีไอพี
973-47 = อียิปต์
624-36 = ลาวสามัคคี
133-26 = ลาวอาเซียน
297-77 = ฮานอย4D
833-18 = ลาวVip
542-45 = ลาวสามัคคีVip
627-16 = อังกฤษVip


10
ผลหุ้น  พฤ.1-12-65
977-24=ดาวโจนส์
104-05=นิเช้า
616-80=ไทยเช้าตลาด
241-05=ไทยเช้าช่อง9
174-24=จีนเช้า
551-28=ฮั่งเช้า
251-15=ไทยเที่ยง
280-25=ไต้หวัน
608-09=นิบ่าย
497-45=เกาหลี
416-66=จีนบ่าย
505-69=ไทยบ่ายตลาด
344-08=ไทยบ่ายช่อง 9
644-21=ฮั่งบ่าย
537-89=ลาวสตาร์
273-24=สิงค์โปร์
644-08=ไทยเย็น
419-54=อินเดีย
827-11=นอยพิเศษ
770-32=นอยปกติ
353-06=นอยวีไอพี
973-47=อียิปต์

12
อียิปต์เปิด   13263.06+78.80
อังกฤษเปิด   7597.39+24.34
เยอรมันเปิด   14543.80+146.76
รัสเซียเปิด   14130.62+99.40


<br /><br />


ผลหุ้น  พฤ.1-12-65
977-24=ดาวโจนส์
104-05=นิเช้า
616-80=ไทยเช้าตลาด
241-05=ไทยเช้าช่อง9
174-24=จีนเช้า
551-28=ฮั่งเช้า
251-15=ไทยเที่ยง
280-25=ไต้หวัน
608-09=นิบ่าย
497-45=เกาหลี
416-66=จีนบ่าย
505-69=ไทยบ่ายตลาด
344-08=ไทยบ่ายช่อง 9
644-21=ฮั่งบ่าย
537-89=ลาวสตาร์
273-24=สิงค์โปร์

13
ผลหุ้น  พฤ.1-12-65
977-24=ดาวโจนส์
104-05=นิเช้า
616-80=ไทยเช้าตลาด
241-05=ไทยเช้าช่อง9
174-24=จีนเช้า
551-28=ฮั่งเช้า
251-15=ไทยเที่ยง
280-25=ไต้หวัน

14
ตัวเปิดหุ้น    พฤ.1-12-65
นิเช้าเปิด   28,273.13+304.14
จีนเช้าเปิด   11282.46+173.96
ฮั่งเช้าเปิด   19058.90+461.67
ไต้หวันเปิด   5059.92+180.37
นิบ่ายเปิด   28275.87+306.88
เกาหลีเปิด   8666.38+125.96
จีนบ่ายเปิด   11280.23+171.73
ฮั่งบ่ายเปิด   18874.52+277.29
สิงค์โปร์เปิด   3306.49+16.00
อินเดียเปิด   63357.99+258.34

15
เลขวินบน 012579
เลขเด่น 1//12/10/15/17/19/13


วิน 3 ตัว   012579


012  015  017  019  025 
027  029  057  059  079 
125  127  129  157  159 
179  257  259  279  579


*************

วิน 3 ตัว หาม(ตามดาว)เลขคุณแม่

001  002  005  007  009 
011  022  055  077  099 
112  115  117  119  122 
155  177  199  225  227 
229  255  277  299  799
557  559  577  599  779 

000-111-222-555-777-99916
ผลหุ้น  พฤ.1-12-65
977-24=ดาวโจนส์
104-05=นิเช้า
616-80=ไทยเช้าตลาด
241-05=ไทยเช้าช่อง9
174-24=จีนเช้า
551-28=ฮั่งเช้า

17
ตัวเปิดหุ้น    พฤ.1-12-65
นิเช้าเปิด   28,273.13+304.14
จีนเช้าเปิด   11282.46+173.96
ฮั่งเช้าเปิด   19058.90+461.67
ไต้หวันเปิด   5059.92+180.37
นิบ่ายเปิด   28275.87+306.88
เกาหลีเปิด   8666.38+125.96
สิงค์โปร์เปิด   3306.49+16.00
อินเดียเปิด   63357.99+258.34

18
ผลหุ้น  พฤ.1-12-65
977-24=ดาวโจนส์
104-05=นิเช้า
616-80=ไทยเช้าตลาด
241-05=ไทยเช้าช่อง9

19
🌐สรุปผลหุ้น วันพุธ🌐
  ================
  🔹ที่ 30--11--65🔹

562-79 = ดาววีไอพี
883-74 = ดาวสตาร์
253-07 = ดาวโจนส์
167-05 = ฮานอยเช้า
261-36 = ลาวExtra
399-62 = ลาวเช้า
972-14 = นิเคอิเช้าVip
608-52 = ฮานอยอาเซียน
816-68 = นิเคอิเช้า
214-75 = ตลาดเช้า
244-05 = ไทยเช้าช่อง9
040-24 = จีนเช้าVip
132-31 = จีนเช้า
386-84 = ลาวทีวี
870-75 = ฮั่งเช้าVip
504-36 = ฮั่งเช้า
220-11 = ฮานอยHD
472-70 = ไต้หวันVip
727-12 = ฮานอยสตาร์
996-57 = ไทยเที่ยง
955-91 = ไต้หวัน
454-52 = เกาหลีVip
899-85 = นิเคอิบ่าย
070-52 = นิเคอิบ่ายVip
658-34 = ฮานอยเที่ยง
042-22 = เกาหลี
829-74 = ลาวHD
850-49 = จีนบ่าย
937-94 = จีนบ่ายVip
384-45 = ตลาดบ่าย
797-58 = ไทยบ่ายช่อง9
194-67 = ฮานอยทีวี
723-55 = ฮั่งบ่าย
825-27 = ฮั่งบ่ายVip
279-55 = ลาวสตาร์
759-57 = ลาวจำปาสัก
049-13 = สิงคโปร์
040-21 = ฮานอยกาชาด
329-51 = ฮานอยเฉพาะกิจ
074-35 = ไทยค้าง
836-97 = ไทยเย็น
965-81 = อินเดีย
635-23 = สิงคโปร์Vip
579-52 = ฮานอยสามัคคี
968-29 = เวียดนามพิเศษ
086-66 = ฮานอยพิเศษ
341-75 = เวียดนามปกติ
112-52 = ฮานอยปกติ
636-23 = มาเลย์
676-70 = ฮานอยพัฒนา
820-92 = เวียดนามวีไอพี
209-91 = ฮานอยวีไอพี
926-00 = อียิปต์
994-19 = ลาวพัฒนา
865-78 = ลาวสามัคคี
083-06 = ลาวอาเซียน
723-85 = ฮานอย4D
154-51 = ลาวVip
961-89 = ลาวสามัคคีVip
938-59 = อังกฤษVip
140-04 = ลาวสตาร์Vip
620-50 = ฮานอยรอบดึก
414-54  = ลาวเวียงจัน
536-98 = ฮานอยExtra
122-23 = รัสเซีย
474-66 = เยอรมันVip
566-70 = ยูโร
339-23 = ลาวดาว
085-07 = ลาวกาชาด
305-05 = อังกฤษ
704-59 = เยอรมัน
734-85 = รัสเซียVip

20
ผลหุ้น  พ.30-11-65
253-07=ดาวโจนส์
816-68=นิเช้า
214-75=ไทยเช้าตลาด
244-05=ไทยเช้าช่อง9
132-31=จีนเช้า
504-36=ฮั่งเช้า
996-57=ไทยเที่ยง
955-91=ไต้หวัน
899-85=นิบ่าย
042-22=เกาหลี
850-49=จีนบ่าย
384-45=ไทยบ่ายตลาด
797-58=ไทยบ่ายช่อง 9
723-55=ฮั่งบ่าย
279-55=ลาวสตาร์
049-13=สิงค์โปร์
836-97=ไทยเย็น
965-81=อินเดีย
086-66=นอยพิเศษ
112-52=นอยปกติ
636-23=มาเลย์
209-91=นอยวีไอพี
926-00=อียิปต์
994-19=ลาวพัฒนา
154-51=ลาววีไอพี
122-23=รัสเซีย(22.51)
305-05=อังกฤษ(23.36)
704-59=เยอรมัน(23.36)


อังค้าง787-87
อังดีดสอง 751-51
อังดีดปิด 305-05


เยอค้าง 709-64
เยอดีดแรก 914-69
เยอดีดปิด  704-59

FC ตลอดการครับ   ผมอาจจะหายไปบ้าง  เนื่องด้วยติดภารกิจคืองานประจำ🥰🥰🥰 ค่าา ผลสรุปชุดนี้หนูทำทุกวัน //อีกชุดจะเป็นชุดรวม(ที่พี่เอามาวางบ่อยๆค่ะ)

21
ผลหุ้น  พ.30-11-65
253-07=ดาวโจนส์
816-68=นิเช้า
214-75=ไทยเช้าตลาด
244-05=ไทยเช้าช่อง9
132-31=จีนเช้า
504-36=ฮั่งเช้า
996-57=ไทยเที่ยง
955-91=ไต้หวัน
899-85=นิบ่าย
042-22=เกาหลี
850-49=จีนบ่าย
384-45=ไทยบ่ายตลาด
797-58=ไทยบ่ายช่อง 9
723-55=ฮั่งบ่าย
279-55=ลาวสตาร์
049-13=สิงค์โปร์
836-97=ไทยเย็น
965-81=อินเดีย
086-66=นอยพิเศษ
112-52=นอยปกติ
636-23=มาเลย์
209-91=นอยวีไอพี
926-00=อียิปต์
994-19=ลาวพัฒนา
154-51=ลาววีไอพี
122-23=รัสเซีย(22.51)
305-05=อังกฤษ(23.36)
704-59=เยอรมัน(23.36)


อังค้าง787-87
อังดีดสอง 751-51
อังดีดปิด 305-05


เยอค้าง 709-64
เยอดีดแรก 914-69
เยอดีดปิด  704-59

22
ผลหุ้น  พ.30-11-65
253-07=ดาวโจนส์
816-68=นิเช้า
214-75=ไทยเช้าตลาด
244-05=ไทยเช้าช่อง9
132-31=จีนเช้า
504-36=ฮั่งเช้า
996-57=ไทยเที่ยง
955-91=ไต้หวัน
899-85=นิบ่าย
042-22=เกาหลี
850-49=จีนบ่าย
384-45=ไทยบ่ายตลาด
797-58=ไทยบ่ายช่อง 9
723-55=ฮั่งบ่าย
279-55=ลาวสตาร์
049-13=สิงค์โปร์
836-97=ไทยเย็น
965-81=อินเดีย
086-66=นอยพิเศษ
112-52=นอยปกติ
636-23=มาเลย์
209-91=นอยวีไอพี
926-00=อียิปต์
994-19=ลาวพัฒนา
154-51=ลาววีไอพี
122-23=รัสเซีย(22.51)
305-05=อังกฤษ(23.36)
704-59=เยอรมัน(23.36)

23
ผลหุ้น  พ.30-11-65
253-07=ดาวโจนส์
816-68=นิเช้า
214-75=ไทยเช้าตลาด
244-05=ไทยเช้าช่อง9
132-31=จีนเช้า
504-36=ฮั่งเช้า
996-57=ไทยเที่ยง
955-91=ไต้หวัน
899-85=นิบ่าย
042-22=เกาหลี
850-49=จีนบ่าย
384-45=ไทยบ่ายตลาด
797-58=ไทยบ่ายช่อง 9
723-55=ฮั่งบ่าย
279-55=ลาวสตาร์
049-13=สิงค์โปร์
836-97=ไทยเย็น
965-81=อินเดีย
086-66=นอยพิเศษ
112-52=นอยปกติ
636-23=มาเลย์
209-91=นอยวีไอพี
926-00=อียิปต์
994-19=ลาวพัฒนา
154-51=ลาววีไอพี
122-23=รัสเซีย(22.51)
รอดีดนานมาก=อังกฤษ(23.36)
704-59=เยอรมัน(23.36)

24
ผลหุ้น  พ.30-11-65
253-07=ดาวโจนส์
816-68=นิเช้า
214-75=ไทยเช้าตลาด
244-05=ไทยเช้าช่อง9
132-31=จีนเช้า
504-36=ฮั่งเช้า
996-57=ไทยเที่ยง
955-91=ไต้หวัน
899-85=นิบ่าย
042-22=เกาหลี
850-49=จีนบ่าย
384-45=ไทยบ่ายตลาด
797-58=ไทยบ่ายช่อง 9
723-55=ฮั่งบ่าย
279-55=ลาวสตาร์
049-13=สิงค์โปร์
836-97=ไทยเย็น
965-81=อินเดีย
086-66=นอยพิเศษ
112-52=นอยปกติ
636-23=มาเลย์
209-91=นอยวีไอพี
926-00=อียิปต์

25
ผลหุ้น  พ.30-11-65
253-07=ดาวโจนส์
816-68=นิเช้า
214-75=ไทยเช้าตลาด
244-05=ไทยเช้าช่อง9
132-31=จีนเช้า
504-36=ฮั่งเช้า
996-57=ไทยเที่ยง
955-91=ไต้หวัน
899-85=นิบ่าย
042-22=เกาหลี
850-49=จีนบ่าย
384-45=ไทยบ่ายตลาด
797-58=ไทยบ่ายช่อง 9
723-55=ฮั่งบ่าย
279-55=ลาวสตาร์
049-13=สิงค์โปร์
836-97=ไทยเย็น
965-81=อินเดีย
086-66=นอยพิเศษ
112-52=นอยปกติ
636-23=มาเลย์

26
562-79 = ดาววีไอพี
883-74 = ดาวสตาร์
253-07 = ดาวโจนส์
167-05 = ฮานอยเช้า
261-36 = ลาวExtra
399-62 = ลาวเช้า
972-14 = นิเคอิเช้าVip
608-52 = ฮานอยอาเซียน
816-68 = นิเคอิเช้า
214-75 = ตลาดเช้า
244-05 = ไทยเช้าช่อง9
040-24 = จีนเช้าVip
132-31 = จีนเช้า
386-84 = ลาวทีวี
870-75 = ฮั่งเช้าVip
504-36 = ฮั่งเช้า
220-11 = ฮานอยHD
472-70 = ไต้หวันVip
727-12 = ฮานอยสตาร์
996-57 = ไทยเที่ยง
955-91 = ไต้หวัน
454-52 = เกาหลีVip
899-85 = นิเคอิบ่าย
070-52 = นิเคอิบ่ายVip
658-34 = ฮานอยเที่ยง
042-22 = เกาหลี
829-74 = ลาวHD
850-49 = จีนบ่าย
937-94 = จีนบ่ายVip
384-45 = ตลาดบ่าย
797-58 = ไทยบ่ายช่อง9
194-67 = ฮานอยทีวี
723-55 = ฮั่งบ่าย
825-27 = ฮั่งบ่ายVip
279-55 = ลาวสตาร์
759-57 = ลาวจำปาสัก
049-13 = สิงคโปร์
040-21 = ฮานอยกาชาด
329-51 = ฮานอยเฉพาะกิจ
074-35 = ไทยค้าง
836-97 = ไทยเย็น
965-81 = อินเดีย
635-23 = สิงคโปร์Vip
579-52 = ฮานอยสามัคคี
968-29 = เวียดนามพิเศษ
086-66 = ฮานอยพิเศษ
341-75 = เวียดนามปกติ
112-52 = ฮานอยปกติ


27
คุณ nubee หายไปไหนมา คิดถึงค่ะ
ได้แต่แอบมองเฉยๆ เข้ามาบ้างไม่เข้าบ้าง มาบางทีก็แค่อ่าน แล้วก็ไป  :) :) :)


สู้ๆๆค่ะคุณบี  หวยนอกมันล้นตลาด  เลยดักทิศทางยากขึ้น  เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

นักคำนวณ นักเล่น  คงเหนื่อยกันมากๆๆ  (สู้ๆๆกันนะค่ะ  ที่สำคัญ ต้องมีสตินะค่ะ)

28
ผลหุ้น  พ.30-11-65
253-07=ดาวโจนส์
816-68=นิเช้า
214-75=ไทยเช้าตลาด
244-05=ไทยเช้าช่อง9
132-31=จีนเช้า
504-36=ฮั่งเช้า
996-57=ไทยเที่ยง
955-91=ไต้หวัน
899-85=นิบ่าย
042-22=เกาหลี
850-49=จีนบ่าย
384-45=ไทยบ่ายตลาด
797-58=ไทยบ่ายช่อง 9
723-55=ฮั่งบ่าย
279-55=ลาวสตาร์
049-13=สิงค์โปร์
836-97=ไทยเย็น
965-81=อินเดีย
086-66=นอยพิเศษ
112-52=นอยปกติ

29
อียิปต์เปิด   13185.42+1.16
อังกฤษเปิด   7557.14+45.14
เยอรมันเปิด   14429.22+73.77
รัสเซียเปิด   14073.19-26.26<br /><br />

30
ตัวเปิดหุ้น    พ.30-11-65
นิเช้าเปิด   27886.67-141.17
จีนเช้าเปิด   11071.31-17.70
ฮั่งเช้าเปิด   18141.56-63.12
ไต้หวันเปิด   14678.23-31.41
นิบ่ายเปิด   27901.47-126.37
เกาหลีเปิด   8350.18-28.02
จีนบ่ายเปิด   11131.92+42.91
ฮั่งบ่ายเปิด   18247.17+42.49
สิงค์โปร์เปิด   3279.86+3.50
อินเดียเปิด   62743.47+61.63

หน้า: 1 2 3 ... 293