แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Admin Prachaline

หน้า: 1
1

พระคาถาอาการวัตตาสูตรและอานิสงค์โดยสังเขป

พระอาการวัตตาสูตรนี้ ผู้ใดท่องได้ใช้สวดมนต์ปฏิบัติได้เสมอ มีอานิสงส์มากยิ่งนักหนา แม้จะปรารถนานพระพุทธภูมิ พระปัจเจกภูมิ พระอัครสาวกภูมิ พระสาวิกาภูมิ จะปรารถนามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็ส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนาทั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้เป็นพระพุทะเจ้า มีปัญญามากเพราะเจริญพุทธมนต์บทนี้
ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ เจริญได้ทุก ๆวัน จะเห็นผลความสุขเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องมีผู้อื่นบอกอานิสงส์ แสดงว่า ผู้ที่เจริญพระสูตรครั้งหนึ่ง จะคุ้มครองภัยอันตราย 30 ประการ ได้ 4 เดือน ผู้ใดเจริญพระสูตรนี้อยู่เป็นนิจ บาปกรรมทั้งปวงก็จะไม่ได้ช่องหยั่งลงสู่สันดาน เว้นแต่กรรมเก่าตามมาทันเท่านั้น ผู้ใดอุสาหะตั้งจิตตั้งใจเล่าเรียน ได้ใช้สวดมนต์ก็ดี บอกเล่าผู้อื่นให้เลื่อมใสก็ดี เขียนเองก็ดี กระทำสักการบูชา เคารพนับถือพร้อมทั้งไตรทวารก็ดี ผู้นั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จทุกประการ

ท่านผู้มีปรีชาศรัทธาความเลื่อมใส จงกระทำซึ่งอาการวัตตาสูตร อันจะเป็นที่พักผ่อนพึ่งพาอาศัยในวัฏฏะกันดาร ดุจเกาะแลฝั่งเป็นที่อาศัยแห่งชนทั้งหลาย ผู้สัญจรไปมาในชลสาครสมุทรทะเลใหญ่ฉะนั้น อาการวัตตาสูตรนี้ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วก็ดี พระตถาคตพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็ดี มิได้สละละวางทิ้งร้างให้ห่างเลยสักพระองค์เดียว ได้ทรงเจริญรอยตามพระสูตรนี้มาทุก ๆ พระองค์ จึงมีคุณานุภาพยิ่งใหญ่กว่าสูตรอื่น ไม่มีธรรมอื่นจะเปรียบให้เท่าถึง เป็นธรรมอันระงับได้โดยแท้

2
#คาถาบูชาดวงชะตา ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ

อานุภาพของคาถาบูชาดวงชะตายังได้รับคำยืนยันโดยบันทึกของ“หลวงปู่โง่น โสรโย” (จากหนังสือหลวงปู่โง่น โสรโย) อีกด้วยว่า สวดคาถานี้แล้วจะมีอานุภาพเหนืออริศัตรู เทวดาผู้เป็นใหญ่จะป้องกันภัย และบันดาลความสุขให้กับผู้สวด เกิดลาภผล มั่งมีศรีสุข หลวงปู่โง่นท่านยังได้เน้นย้ำให้สวดตามกำลังวัน คือ วันจันทร์ สวด ๑๕ จบ วันอังคาร สวด ๘ จบ วันพุธ สวด ๑๗ จบ วันพฤหัสบดี สวด ๑๔ จบ วันศุกร์ สวด ๒๑ จบ วันเสาร์ สวด ๑๐ จบ วันอาทิตย์สวด ๖ จบ

เมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้ง “นะโม” ๓ จบก่อนทุกครั้ง การใช้เวทมนตร์คาถานั้น ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิ และที่สำคัญที่สุด ถือศลี๕ข้อ หมั่นทำความดี สร้างบุญบารมี จะช่วยปกป้องคุ้มครองเราตลอดไป

ตายแล้วก็เน่ายุ่ยสลายค่อยๆกลายเป็นฝุ่นผงที่ละน้อยส่วนบ้างทีก็ฝังฝนตกมาก็กรองน้ำจากสัตว์คนตายนั้นละมาใช้ส่วนคนที่ตายก็นำไปเผาเมื่อเผากลายเป็นควันขึ้นไปเป็นฝนศพฝนลมตดอีก

ส่วนขี่เถ้าก็ถูกลมผัดไปกระจายไปทับถมกันเป็นดินอีกนี้คือความจริงของโลกทุกอย่างหากย้อนกลับไปในอดีตล้วนมีแต่ต้นไม้กับตัวเปล่าส่วนต้นไม้เองก็ดูดกลืนจากซากพืชซากสัตว์กินน้ำจากลมฝนตดศพลมสกปรกที่เกิดจากควันรถลมคนควันจากการเผาศพลมที่ผัดผ่านประจำเดือนผู้หญิงถังขยะซากศพสัตว์ตาย

พัดผ่านขี้เยี่ยวผัดผ่านขยะบุรี่ควันไฟที่หุงข้าวผ่านของลับคนทั้งโลกกันอีกหลายอย่างฯลฯ ลอยขึ้นไปแตกเป็นละอองกระจายกันเป็นเมฆตกลงมาให้เรามีลักษณะสีสันสวยสดใสแต่จริงๆแล้วสกปรกเหม็นคาวยิ่งนักลองคิดถึงกลิ่นขอทานเหม็นๆที่ลอยขึ้นฟ้าดูสิครับแล้วยิ่งลมบนไม่พัดลงข้างล่างอีกต่างหากนี้ละโลก

ส่วนน้ำที่เราใช้ทุกวันนี้จากที่เกริ่นไว้เริ่มต้นคงจะรู้กันแล้วว่าฝนมาจากไหนแล้วน้ำที่เททิ้งจากการซักผ้าละบ้างก็เป็นเมนส์เททิ้งน้ำเน่าน้ำเสียน้ำที่ซึมจากสัตว์ตายจากสิ่งโสโครกที่เราทิ้งลงบนพื้นไม่เชื่อเพื่อนๆของขับคนดูข้างทางเอาเถิดว่าทุกวันนี้เรากินน้ำที่กรองจากอะไรวันหนึ่งคนเยี่ยวลงพื้นกี่คนยิ่งส้วมทุกบ้านสมัยนี้เป็นส้วมซึมกันคิดดูว่าเราใช้น้ำผ่านขี้กินซากสัตว์กินเสลดเพื่อนบ้านและตัวเองเอาเถิดครับ

ส่วนท่านใดที่ว่ากรองแล้วกรองจากอะไรละถ้าไม่ใช่หินดินทรายที่เกิดจากเสลดที่ถุยลงพื้นแล้วฝุ่นละอองจับตัวกันเป็นก้อนลองนึกถึงหินงอกหินย้อยในถ้ำหรือต้นไม้ที่แช่น้ำอยู่นานๆแล้วกลายเป็นหินดูเอาเถิด

คนทุกคนเองก็เกิดมาจากขี้เยี่ยวซากศพซากสัตว์กันทั้งนั้นของมองลึกลงไปถึงต้นกำเนิดยุคไดโนเสาร์ดูเทคโนโลยีทุกสิ่งล้วนมาจากดินกับต้นไม้ที่ดูดเอาซากศพซากสัตว์ฝนศพและตดที่สะสมจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปใช้ทั้งนั้นขออภัยนะครับถ้าพ่อแม่เราไม่กินขี้เยี่ยวซากพื้ชซากสัตว์ขี้เยี่ยวสักเจ็ดวันจะมีเเรงผสมพันธุ์กันไหมไม่มีแน่นอนแม่ท้องเราแล้วก็กินซากพืชซากสัตว์ของสกปรกดังกล่าวที่นี้ให้เราโตมาจนถึงทุกวันนี้

บางที่อ้างว่าหินมาจากลาวาจริงๆแล้วก็ใช่แต่มันมีกระบวนการย่อยสลายจากน้ำเสาะผสมขี้เยี่ยวไปหลายล้านปีแล้วไฟฟ้าเองผู้เขียนเคยดูต้องขุดไปถึง ๑๐ กิโลจึงจะพบถ่านหินลิกไนต์ที่นำมาทำไฟฟ้ามีลักษณะเป็นเเอ่งหินมีฟอสซิสหอยอีกต่างหากคงไม่ต้องพูดถึงว่าทุกวันนี้เราใช้น้ำที่กรองจากอะไรใบไม้ซากศพซากสัตว์ทับทมกันทั้งนั้น

ที่เกริ่นและกล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ถอนอุปปาทานใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสต่างๆของนึกถึงข้าวที่มีน้ำประจำเดือนผู้หญิงขี้เยี่ยวแตกกระจายในปากดูสิครับอย่าลืมมองตัวเองด้วยละว่าเป็นของน่าเกลียดสอิดสเอีัยน

พยายามหาต้นตอที่มาของทุกสิ่งดูลองเปิดคลิปตรวจหาสารในน้ำปะปากรองดูได้เป็นความจริงดิน น้ำ ลม ไฟ รูปรสกลิ่นเสียงล้วนมาจากขี้เยี่ยวซากศพซากสัตว์ทับถมกันส่วนวิธีถอนอุปปาทานนั้นมีหลายวิธีบ้างก็ดูจิตตัวเองตลอดเวลาหากเกิด รัก โลภ โกรธ หลงก็ให้รีบระงับดับมันซะ(ตัวโกรธจะเห็นง่ายสุดให้ข่มใจสยบความโกรธให้ได้ก่อนใจโกรธแต่ทำท่าทางเหมือไม่โกรธสักพักความโกรธก็จะสลายไปเอง)

ส่วนอีกวิธีนั้นก็คือระลึกย้อนกลับไปตอนเราเกิดหรือก่อนอยู่ในท้องให้ทำจิตเป็นทองไม่รู้ร้อนพระพุทธเจ้า พระอินทร์ พระพรหม พระยมต่างๆนาๆฯลฯ เรามาเอาจากโลกทั้งนั้นพ่อแม่ลูกเมียก็เช่นกันจะสามารถดับอุปปาทานลงเสียได้(ผู้ปฏิบัติควรระวังเจ้าสัญญามันจะมาทำหน้าที่รีความชั่วซ้ำๆขึ้นมาในดวงจิตให้ดีให้ใช้วิธีว่าอวิชามันทำไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างเรามาเอาจากโลกทั้งสิ้น)

วันหนึ่งคนขี้เยี่ยวตดอาบน้ำซักผ้าวันละกี่คนแล้วน้ำพวกนั้นไปไหนหมดถ้าไม่ใช่ลอยขึ้นฟ้ากลายมาเป็นฝน

ทุกอย่างคือศพขี้เยี่ยวดินจากศพ น้ำจากเมนส์ ลมจากตด ไฟจากแก๊สซากสัตวฺอยู่ในตัวเราทุกอย่างคือตัวเองใครอยากครองโลกอ่านจบก็ได้ครองแล้วครับส่วนฝนและขี้เถ้าศพคนที่เรารักอยู่ในตัวของเราทุกคนเพราะผู้อื่นและเราได้กินฝนศพขี้เถ้าของคนที่เรารักมาเจริญเติบโตทุกอย่างคือตัวเองและทุกคนคือคนที่เรารักปู่ย่าตายายเพราะเพื่อนบ้านและอีกหลายคนได้กินฝนศพขี้เถ้าคนที่เรารักนั้นทั้งสิ้นแลควรมองทุกคนคือคนที่เรารักฯ เรื่องฆ่าทุกคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่วัวควายก็ยังฆ่าพืชรุกขเทวดามากินทุกคนล้วนต่างบริสุทธิ์อยู่ที่เจตนาหรือไม่เท่านั่น**เรื่องนี้ของเอาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ดูได้ว่าจริงไหม**

(ก่อนจักวาลและโลกจะเกิดทุกสิ่งคือสมมุติและคำว่าสมมุตินี้ก็คือสมุติเช่นกัน)

#ธรรมะของพระพุทธเจ้านามพระกัสปะหรือพระกัสสปยุคสมัยของพญามาราธิราชตา

4
นะโม 3 จบก่อนสวด
นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ประสิทธิ ปะสีเทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุทา ภูตุง คังกา จะ สะพรัหมา ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุเต

ชัยยะ ชัยยะ ธ รณี ธ รณี อุทะธิ อุทะธิ นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ คัมภี ระ โสมภี นาเคน ทะนาคี ปิ ศาจ จะ ภู ตะกาลี
ชัยยะ ชัยยะ ทุน นิมิต ตะ โรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทา ทา นะมุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา ชัยยะ ชัยยะ จัม ปาทินา คะ กุละคัณโถ

ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุ ชง สีหะ เพียคฑะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนะสุทธิ น ระดี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี สาน ติน สะทา

ชัยยะ ชัยยะ มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะยักเข

ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุ ชะเตชา ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา

ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชชัย ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพ พัง

ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจ กะพุทธะสา วัง ชัยยะ ชัยยะ มะเห สุโร หะโร หะริน เทวา

ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬ หะโก วิรู ปักโข จัน ทิมา ระวิ

อินโท จะ เวนะ เตยโย จะกุเว โร วะรุโณ ปิ จะ
อัคคิ วาโย จะ ปา ชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
อัฏฐา ระสะ มะหา เทวา สิทธิตา ปะสะอา ทะโย
อิสิ โน สา วะกา สัพ พา ชัย ยะ ราโม ภะวัน ตุเต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
เอเต นะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะมัง คะลัง

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยะตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัย ยะตะทา อินทะ คะณา มะเห สิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา เทวะ คะณา มะเห สิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มันเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา นาคะ คะณา มะเหสิโน

ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตาชัยยะตะทา สะพรัหมะคะณา มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก กะยานัง นันทิ วัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
อะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร
อะภิเสเก สัพ พะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโม ทะติ
สุนักขัตตัง สุมัง คะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง

สุกขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ

เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสา สะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เยเทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัต ตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพ พะทา
กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง

อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง

โอม นะ มะอะอุ นะโมพุทธธายะ  นะมะภะธะ จะภะกะสะ พุทธธังประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม

6
เว็บประชาไลน์และเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกและไม่ใช้สมาชิกทุกๆคนทุกห้องในเว็บ ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อของน้องเก่งที่จากไปด้วยนะครับ

ทีมงานประชาไลน์  ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณพ่อคุณน้องก่ง

เว็บประชาไลน์ ขอขอบคุณ น้องเก่ง หนึ่งในทีมงานเว็บประชาไลน์ที่คอยเป็นน้องที่ดีของเพื่อนพ้องน้องพี่ในเว็บมีจิตอาสาจิตสาธารณะสละเวลางานเวลาส่วนตัวคอยมาช่วยเหลือให้คำแนะนำ นำตารางสูตร กระทู้ ภาพหุ้นและสิงดีดีคอยเตือนสติ เพื่อนๆในเว็บตลอดมา แม้แต่ช่วงเวลาที่พ่อคุณน้องเก่งป่วยนอนโรงพยาบาล คุณน้องเก่งก็แวะมาช่วยเพื่อนๆในเว็บเสมอ

ขอความดีที่น้องทำเพื่อทุกคนในเว็บตลอดมา จงมาคุ้มครองตัวเองและครอบครัว ขอให้ คุณน้องเก่ง เข้มแข็งและก้าวต่อไป และขอให้คุณพ่อน้องเก่งไปสู่สุขคติ นะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆ
ขอแสดงความเสียใจอย่างมาก
เว็บประชาไลน์ และ ทุกคนในเว็บ

เชิญทุกท่านที่สะดวก
ร่วมทำบุญกับคุณพ่อของ คุณน้องเก่ง ที่เสียและจากไป
ตามกำลังศรัทธาและสบายใจตามสะดวกของทุกท่าน
เว็บเราเป็นเพียงสื่อกลางไม่มีการบังคับท่านใดทุกกรณี

ทำบุญช่วยงานศพ คุณพ่อพอ น้องเก่ง เข้าบัญชี คุณน้องเก่งโดยตรง

โอนทำบุญช่วยคุณน้องเก่งไปที่ ธนาคาร กรุงไทย
ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี  ******
ชื่อบัญชีน้องเก่งคือ นาย ฉัตรชยา มาโตเม
สาขาแม่สาย

แล้วแจ้ง การโอนเงิน วันที่โอน เวลาโอน จำนวนเงิน ในเว็บนี้กระทู้นี้ได้เลยครับ จะแจ้งชื่อท่านหรือไม่แจ้งชื่อท่านแล้วแต่สะดวกและสบายใจครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

9
ฟ้าทะลายโจร
ภาพจาก รัฐบาลไทย

          วันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงผลการวิจัยฟ้าทะลายโจร กับไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม

          โดย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อ จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรค โดยที่ยังไม่มีอาการ เพราะไม่มีผลในการป้องกัน แต่ให้รับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ก่อโรคไข้หวัดใหญ่ หรือไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจอื่น

รือไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจอื่น


ฟ้าทะลายโจร
          โดยรับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ส่วนสารสกัดฟ้าทะลายโจร ครั้งละ 1-2 แคปซูล เพื่อให้ได้รับสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 20 มิลลิกรัม/ครั้ง วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร การรับประทานยาทั้งสองแบบในขนาดที่แนะนำ จะให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 60 มิลลิกรัม/วัน แนะนำให้มียาฟ้าทะลายโจรเป็นยาประจำบ้าน อาจใช้ร่วมกับยาพาราเซตามอลได้ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์
       
          สำหรับความคืบหน้าการทดลองในคน ได้ศึกษานำร่องผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด 19 ระดับความรุนแรงน้อย ในระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมให้เพียงพอกับความต้องการ โดยให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ 65 ไร่ อย่างไรก็ตามห้ามใช้ยาฟ้าทะลายโจรในหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และผู้ป่วยที่มีอาการไข้เจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หากมีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจรให้หยุดใช้ยาทันที รวมทั้งควรระวังในผู้ที่ใช้ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต และการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้แขนขาชา หรืออ่อนแรง
       
          ด้าน ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการศึกษาศึกษาฤทธิ์ต้าน COVID-19 ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง โดยทำการศึกษาจากสารสกัดหยาบเทียบกับแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่เป็นสารสำคัญ พบว่า สามารถทำลายไวรัสโดยตรง และต้านไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการชักนำให้เซลล์หลั่งสารที่ช่วยยับยั้งไวรัส จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรค และจำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยในคนต่อไป
https://covid-19.kapook.com/view224558.html

10
เลขเด็ดหวยรัฐบาลงวด 1 มิถุนายน 2562

เชิญทุกท่านร่วมวิเคราะห์ข้อมูลลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งงวดนี้
เพื่อหา เลขเด็ด เลขดัง จาก สูตรหวยแม่นๆ ข่าวหวยรัฐบาลทั่วไทย
เลขคำนวณ เลขวงใน เลขเลขดัง เพื่อมาเป็นแนวทาง ในการเสี่ยงโชค
เลือกซื้อลอตเตอรี่ เลขสองตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
เพื่อเป็นแนวทาง ใครมีข้อมูลดีดี เชิญทุกท่านมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่นี้ทุกงวดตลอดเวลา
ทุกข้อมูล วิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังและความน่าจะเป็น เราไม่ได้การันตี ไม่ได้ฟันธง แค่แนวทาง แล้วแต่ดวง เราทำเต็มที่ขอให้โชคดี

โปรดรับข้อมูลอย่างมีสติ ทุกอย่างเสี่ยงมาก ทุกข้อมูลสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เชิญทุกท่านร่วมโพสต์ข้อมูลได้ทุกคนค่ะ

สรุปน้อยชุดสำหรับสมาชิกวีไอพีไทยล็อตโต้ สนใจสมัครโทร 082-5166968 ขอสายพี่แอดมิน
สมัคร สมาชิกวีไอพี เพื่อรับบริการวิเคราะห์เจาะลึกเลขเด็ดน้อยชุดจากสูตรหวยรัฐบาลและหวยหุ้นโดยทีมงานมืออาชีพ อ.คณิต พันดาว
ดูรายละเอียดการสมัคร คลิก : สมัครสมาชิกวีไอพี

11
เลขเด็ดหวยรัฐบาลงวด 16 พฤษภาคม 2562

เชิญทุกท่านร่วมวิเคราะห์ข้อมูลลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งงวดนี้
เพื่อหา เลขเด็ด เลขดัง จาก สูตรหวยแม่นๆ ข่าวหวยรัฐบาลทั่วไทย
เลขคำนวณ เลขวงใน เลขเลขดัง เพื่อมาเป็นแนวทาง ในการเสี่ยงโชค
เลือกซื้อลอตเตอรี่ เลขสองตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
เพื่อเป็นแนวทาง ใครมีข้อมูลดีดี เชิญทุกท่านมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่นี้ทุกงวดตลอดเวลา
ทุกข้อมูล วิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังและความน่าจะเป็น เราไม่ได้การันตี ไม่ได้ฟันธง แค่แนวทาง แล้วแต่ดวง เราทำเต็มที่ขอให้โชคดี

โปรดรับข้อมูลอย่างมีสติ ทุกอย่างเสี่ยงมาก ทุกข้อมูลสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เชิญทุกท่านร่วมโพสต์ข้อมูลได้ทุกคนค่ะ

สรุปน้อยชุดสำหรับสมาชิกวีไอพีไทยล็อตโต้ สนใจสมัครโทร 082-5166968 ขอสายพี่แอดมิน
หรือดูรายละเอียดการสมัคร สมาชิกวีไอพี เพื่อรับบริการวิเคราะหืเจาะลึกจากสูตรหวยรัฐบาลและหวยหุ้นโดยทีมงานมืออาชีพ อ.คณิต พันดาว
ดูรายละเอียด คลิก : สมัครสมาชิกวีไอพี

12
รอบเปิดเช้า
รายงานผลหุ้นไทย ช่อง9 และ ช่องตลาดSET
ผลหุ้นไทยช่องตลาด
1653.08+1.60
=======
ผลหุ้นไทยช่อง9ตัวแรก
1652.65+1.17
เป็นเพียงการรายงานเบื่องต้นค่ะรอดูการรายงานอย่างละเอียดจากพี่สาว tentenอีกที

13
รอบเปิดเช้า
รายงานผลหุ้นไทย
ผลหุ้นไทย เปิดเช้าช่องตลาดSET
SET  1646.96 +1.58
=======

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าช่อง9ตัวแรก
SET   1646.49 +1.11
49+11

เป็นเพียงการรายงานเบื้องต้น

14
รอบเปิดเช้า
รายงานผลหุ้นไทย
ผลหุ้นไทย เปิดเช้าช่องตลาดSET
SET   1644.99+8.05
=======

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าช่อง9ตัวแรก
SET   1645.73+8.79
 73+79

เป็นเพียงการรายงานเบื้องต้น

15
รายงาน ผลหุ้นไทย ช่อง9 และ ช่องตลาด
เปิดเช้าช่องตลาด
SET  1,659.94    +1.23

=======

เปิดเช้าช่อง9ตัวแรก
1663.52 + 4.81
52+81

เป็นเพียงการรายงานเบื้องต้นท่านสามารถดูผลที่ละเอียดได้ที่เว็บ
https://www.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=SET50

16
หวยรัฐบาลงวด 16 ก.พ. 2562

เชิญทุกท่านร่วมวิเคราะห์ข้อมูลลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งงวดนี้

เพื่อหา เลขเด็ด เลขดัง สูตรหวยแม่นๆ ข่าวหวยรัฐบาลทั่วไทย

เลขคำนวณ เลขวงใน เลขเลขดัง เพื่อมาเป็นแนวทาง ในการเสี่ยงโชค

เลือกซื้อลอตเตอรี่ เลขสองตัวท้ายสองตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้

เพื่อเป็นแนวทาง ใครมีข้อมูลดีดี เชิญมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่นี้ทุกงวดจ้า

ทุกข้อมูลวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังและความน่าจะเป็น ไม่ได้การันตี ไม่ได้ฟันธงแค่แนวทาง แล้วแต่ดวง

โปรดรับข้อมูลอย่างมีสติ ทุกอย่างเสี่ยง ทุกข้อมูลสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยินดีต้อนรับทุกท่านเชิญทุกท่านร่วมโพสต์ข้อมูลได้ทุกคนค่ะ

17
ปี 2018 และก้าวเริ่มต้นเข้าสู่ปีใหม่ ปี 2019 ต้องขอบอกเลยว่ามีรถยนต์หลากหลายรุ่นที่น่าจับจองเป็นเจ้าของเป็นอย่างมาก ทั้งนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และการออกแบบใหม่ที่มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น บวกกับความน่าสนใจ และความนิยมของรถยนต์  ก็ดูจะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ตอนนี้เพื่อนๆ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมค่ะว่า ในปีนี้ จะมีรถรุ่นไหน น่าซื้อกันบ้าง วันนี้เรารวบรวมมาให้ 10 อันดับ มาดูพร้อมกันไปเลย

19
https://www.facebook.com/prachaline
เพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาโฆษณาฟรีๆที่เว็บนี้  ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมตสินค้าให้
ขอบคุณครับ

21
สำหรับนักลงทุนพื้นฐานแล้ว การอ่านงบการเงินให้เป็นมีความจำเป็นมากในการที่จะตัดสินใจลงทุนในกิจการ ต่างๆ แต่เมื่อมองมากลับมาในมุมของการเก็งกำไรนั้น ผมพบว่าน้อยคนนักที่จะสนใจในการหาข้อมูลและทำความเข้าใจใน Performance ต่างๆของระบบการลงทุนอย่างจริงจัง ทั้งๆที่พวกเขาจะต้องทำตามระบบการลงทุนต่างๆเป็นเวลาอีกยาวนานเพื่อให้ระบบ ผลิดอกออกผลของมันออกมา ดังนั้นวันนี้จึงอยากจะขอพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยครับ
 Performance Summary งบการเงินของนักเก็งกำไร นักเก็งกำไรส่วนใหญ่เชื่อว่าการที่พวกเขาสามารถที่จะอ่านกราฟและบริหาร เงินทุนให้เป็นก็เพียงพอแล้วสำหรับการที่เขาจะสามารถทำกำไรออกมาจากตลาดได้ สำหรับผมแล้วความเชื่อนี้เป็นเพียงความจริงบางส่วนเท่านั้น เหตุผลก็เพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะอ่านกราฟเป็นหรือรู้ว่าสูตรในการวิเคราะห์ กราฟต่างๆเป็นอย่างไร มันก็ยังไม่เพียงพอกับการที่จะทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในการทำตามระบบได้ จริงๆในระยะยาวสักเท่าไหร่นัก
เราควรต้องเข้าใจก่อนว่าการใช้สูตรหรือระบบในการลงทุนให้ได้ผลออกมาเป็น อย่างดีนั้น เงื่อนไขหนึ่งก็คือความสามารถในการที่เราจะทำตามระบบนั้นได้อย่างสม่ำเสมอ และยาวนานหลายปี (แม้ในเวลาที่ตลาดย่ำแย่หรือผันผวนก็ตาม) เนื่องจากในระหว่างทางนั้นคุณจะต้องเจอกับทั้งช่วงเวลาที่ระบบให้ผลตอบแทน ที่ดีและขาดทุนสลับกันไป ดังนั้นการที่เราจะตกลงปลงใจในการที่จะยึดถือหรือนำระบบการลงทุนไม่ว่าในรูป แบบใดมาใช้นั้น มันจึงไม่ต่างอะไรกับการเข้าถือหุ้นในระยะยาวของบรรดานักลงทุนพื้นฐานเลยแม้ แต่น้อย และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดเราจึงควรที่จะทำความเข้าใจกับระบบการลงทุน ของเราให้เป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เสียก่อน โดยหนึ่งในวิธีการที่เราจะทำความเข้าใจกับธรรมชาติ, จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบการลงทุนของเราอย่างรวดเร็วก็คือการอ่าน Performance Summary จากระบบ ซึ่งถือเป็นงบการเงินของนักเก็งกำไรนั่นเองครับ


ตัวอย่าง Performance Statistics Summary จากระบบ Simple System 2 ในบทความ [/color]กับดักของรายละเอียดในตลาดหุ้น[/url] ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นถึงคุณลักษณะของระบบอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากเส้น Equity Curve ที่สวยงามเท่านั้น (Source : Amibroker)
 [/color]ตัวเลขและอัตราส่วนที่ควรรู้ในการอ่าน Performance Summary ของระบบการลงทุน ในคราวนี้ผมจะขอแนะนำตัวเลขและอัตราส่วนบางตัวที่เราควรรู้ในการอ่าน Performance Summary ของระบบการลงทุนกันนะครับ โชคดีอย่างหนึ่งของพวกเราคือไม่ว่าเราจะได้พวกมันมาจากแหล่งข้อมูลแห่งไหน หรือโปรแกรม Backtesting ตัวใดๆ พวกมันก็มักจะมีตัวเลขเหล่านี้กันอยู่ตามมาตรฐานสากล (บางตัวอาจไม่มีแต่คุณควรหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจระบบมากขึ้น) และนี่ก็คือตัวเลขและอัตราส่วนบางตัวที่คุณควรสนใจครับ
* ผมจะขอข้ามตัวเลขพวก %ห้ามไม่อนุญาต-%Loss หรือพวก Expectancy, Payoff Ratio ต่างๆไปนะครับเนื่องจากเคยเขียนผ่านๆไว้ในหลายบทความแล้ว โดยในบทความนี้จะขอพูดถึงตัวเลขและอัตราส่วนที่นิยมใช้กันและมีผลต่อการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการลงทุนครับ
 
CAGR (Compound Annual Growth Rate) : ตัวเลข CAGR หรือ Annual Return นี้จะบอกถึงผลตอบแทนทบต้นของระบบในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยมีสูตร
CAGR(t0,tn) = (V(tn)/V(t0)) ^ (1/(tn-t0)) – 1
โดยที่ V(t0) คือมูลค่าเงินทุนเริ่มต้น, V(tn) คือมูลค่าเงินทุนล่าสุด และ tn-to คือหน่วยของเวลาโดยส่วนใหญ่มักแทนจำนวนปีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปีที่สรุปผล
สังเกตุว่าผลตอบแทนทบต้น CAGR จะไม่เหมือนกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหรือ Average Return เนื่องจากผลตอบแทนทบต้นแบบ CAGR นั้นเป็นค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ซึ่งจะไม่เหมือนกับค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของ Average Return ซึ่งคำนวณด้วยการนำผลตอบแทนปลายทางมาหารเท่านั้น
Average Return = (V(tn)/V(t0)) / (tn-t0)
ตัวอย่างง่ายๆเช่น หากมูลค่าพอร์ท 100 บาทของคุณเติบโตในแต่ละปีตามตัวเลขต่อไปนี้ เช่น จาก 100 เป็น200,150 และ 300 หรือคิดเป็นผลตอบแทน ^__^% ในแต่ละปี คุณจะได้ค่า CAGR ราว 43.69% ในขณะที่คุณจะมี Average Return เท่ากับ 100% ต่อปี ดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่า Average Return จะให้ตัวเลขที่สูงกว่า CAGR มาก และหาคุณนำค่า Average Return มาคิดผลตอบแทนจากต้นทางด้วยเงิน 100 บาท ภายใน 3 ปีคุณจะมีเงินผิดเพี้ยนไปกว่า 800 บาทเลยทีเดียว เราจึงนิยมใช้ CAGR มาวัดผลตอบแทนในการลงทุนนั่นเอง
[/color]% Drawdown : ตัวเลขนี้จะบอกถึงการลดลงของเงินทุนของระบบในระหว่างที่ลงทุนอยู่ โดยจะวัดจากอัตราส่วนระหว่างมูลค่าเงินทุนสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น (Highest Equity High) หักลบด้วยมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำที่สุดหลังจากที่เคยเกิดขึ้นมา (Lowest Low after Highest High) ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ทเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 10 ล้านบาท และในขณะนี้คุณมีเงินลงทุนเหลืออยู่ที่ 8 ล้านบาท คุณจะมี Drawdown เท่ากับ 20%
% Drawdown = 1 – (Current Equity/Highest Equity High)
[/color]Max % Drawdown :
ตัวเลขนี้จะบอกถึงการลดลงของเงินทุนที่มากที่สุดของ ระบบในระหว่างที่ลงทุนอยู่ โดยจะวัดจากอัตราส่วนระหว่างมูลค่าเงินทุนสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น (Highest  Equity High) หักลบด้วยมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำที่สุดหลังจากที่เคยเกิดขึ้นมา (Max Lowest Low after Highest High) ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ทเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 10 ล้านบาท และในขณะนี้คุณมีเงินลงทุนเหลืออยู่ที่ 8 ล้านบาท แต่หลังจากที่พอร์ทเคยทำจุดสูงสุดไปนั้น มูลค่าพอร์ทของคุณเคยลดต่ำลงเหลือเพียง 7 ล้านบาท ดังนั้น คุณจะมี Drawdown เท่ากับ 30%
% Drawdown = 1 – (Max Lowest Low after Highest High/Highest Equity High)
ตัวเลข Max % DD เป็นตัวเลขที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะมันบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่คุณอาจต้องเจอขณะที่ทำการลงทุนด้วยระบบนั้นๆ อยู่ และระบบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณรับความกดดันจากตัวเลขนี้ในระหว่างการ ลงทุนจริงๆไม่ได้ เนื่องจากในที่สุดแล้วคุณก็จะเลิกทำตามระบบไปในเวลาที่แย่ที่สุดของระบบนั่น เอง
[/color]Longest Drawdown :
ตัวเลข Longest Drawdown หรือ Maximum Drawdown Length นั้นจะช่วยบอกให้เราทราบว่าในระหว่างการลงทุนนั้น ระบบเคยต้องใช้เวลายาวนานที่สุดมากแค่ไหนในการที่จะทำจุดสูงสุดของพอร์ทใหม่ อีกครั้งหลังจากที่เกิด Drawdown ขึ้นมา มักมีหน่วยเป็นจำนวนเดือน
Longest Drawdown =  Max (Old Highest High (t0) – New Highest High (tn))
ในฐานะของนักเก็งกำไรนั้น ตัวเลข Longest Drawdow เป็นสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสนใจไม่แพ้ Max % Drawdown เลย เนื่องจากมันจะช่วยให้คุณเข้าใจและเตรียมรับมือว่าพอร์ทของคุณอาจหยุดนิ่ง และพักตัวจนกว่าจะกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่โดยใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหน ซึ่งในหลายๆกรณีแล้วระบบที่มีลักษณะที่เป็นระบบในระยะยาวมักมีช่วง Longest Drawdown ที่ยาวนานเป็นปีหรือหลายปีก็ได้
[/color]Sharpe Ratio :
อัตราส่วน Sharp Ratio ถือเป็นอัตราส่วนอย่างหนึ่งในรูปแบบของ Risk Adjust Return หรือการวัดผลตอบแทนโดยเทียบกับความเสี่ยง มันถูกคิดค้นขึ้นมาโดยศาสตราจารย์ William F. Sharpe แห่ง Stanford University เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารเงินลงทุนของกองทุนต่างๆในแง่ของความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ โดยจะวัดจากผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่เหนือกว่าอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความ เสี่ยง (Risk Free Rate) เช่นพันธบัตรของรัฐบาล เทียบกับความผันผวนซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนขณะที่ลง ทุนอยู่
Sharpe Ratio = (Average Annual Return – Risk Free Rate)/Standard Deviation of Returns
* Sharpe Ratio ถือเป็นตัวเลขที่นิยมนำมาใช้เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารเงินลงทุนกัน โดยสากล โดยตัวเลขที่ถือว่าดีหรือดีมากๆคือมีค่า Sharpe Ratio มากกว่า 1 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่า Sharpe Ratio นำเอาความผันผวน (Standard Deviation) ของผลตอบแทนมาใช้ มันจึงมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือมันจะให้ตัวเลขที่สูงมากๆสำหรับผู้ที่สามารถ สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอหรือคงที่แม้ว่าจะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่น้อยมากๆ ก็ตาม และในทางกลับกันแล้วมันกลับจะให้ตัวเลขที่ไม่ดีเท่าไหร่นักสำหรับผู้ที่ สามารถทำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้สูงมากๆแต่ผลการลงทุนในแต่ละปีไม่คงที่เท่า ไหร่นัก
[/color]Sortino Ratio :
อัตราส่วน Sortino Ratio ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อปิดจุดอ่อนของ Sharpe Ratio โดย Frank A. Sortino โดยที่ Sortino มองว่าความผันผวนของผลตอบแทนนั้นมีหลายมิติ และเราไม่ควรที่จะนำเอาความผันผวนซึ่งเกิดขึ้นในด้านบวกมาคิดรวมเอาไว้ (ยิ่งได้กำไรเยอะๆต่อปีก็ยิ่งดี) เพราะหากกองทุนมีลักษณะการได้ผลตอบแทนในเชิงบวกที่สูงมากๆ รวมถึงไม่เคยขาดทุนเลยก็ยังจะได้ค่า Sharpe Ratio ที่น้อยออกมาอยู่ดี ดังนั้นสูตรการคำนวณของ Sortino จึงยังอยู่ในลักษณะเดียวกับ Sharpe Ratio อยู่ เพียงแต่จะนำเอาแค่ความผันผวนของผลตอบแทนในปีที่ติดลบมาคิดเท่านั้น
Sortino Ratio = (Average Annual Return – Risk Free Rate) / Standard Deviation of Negative Returns
อัตราส่วน Sortino Ratio มักถูกนำมาใช้เพื่อวัดผลกองทุนที่คาดหวังผลตอบแทนแบบ Absolute Return หรือคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาด (ลงทุนเพื่อเน้นให้พอร์ทโตให้มากที่สุด) เช่นกองทุนพวก Hedge ห้ามไม่อนุญาตd หรือ Managed Futures (โดยเฉพาะกองทุนประเภท Trend Folloห้ามไม่อนุญาตg เนื่องจากผลตอบแทนในด้านบวกจะมีความผันผวนมาก) ดังนั้นแล้วมันจึงถือเป็นอัตราส่วนทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไปนั่นเอง

ภาพเปรียบเทียบผลตอบแทนที่นำมาใช้ในการคำนวณ Shape Ratio และ Sortino Ratio : ในการคำนวณค่า Sharpe Ratio นั้นเราจะนำเอาผลตอบแทนทั้งแง่บวกและแง่ลบมาคิด แต่ Sortino Ratio จะนำเอาส่วนที่ต่ำกว่า Desired Target Return มาคำนวณแทน (ซึ่งมักใช้ค่าที่น้อยกว่า 0 หรือผลตอบแทนติดลบ) ผลจะทำให้ระบบหรือกองทุนที่ทำกำไรได้สูงแต่มีความผันผวนของผลตอบแทนที่ติดลบ ต่ำมีค่า Risk Adjust Return ที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีหรือเหมาะสมขึ้นนั่นเอง
ที่มาของภาพ : www.futuresmag.com
[/color]MAR Ratio :
เนื่องจากในสายตานักลงทุนและนักเก็งกำไรส่วนใหญ่นั้น ความผันผวนของผลตอบแทนซึ่งวัดโดยค่า Standard Deviation ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงตามสามัญสำนักโดยทั่วไปสักเท่าไหร่นัก อัตราส่วน MAR Ratio จึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Managed Account Reports newsletter (MAR) ซึ่งทำการรายงานผลวิจัยของบรรดากองทุน Managed Futures และ Hedge ห้ามไม่อนุญาตd ต่างๆ
MAR Ratio มีมุมมองต่อความเสี่ยงในแง่ของโอกาสในการที่เราจะขาดทุนมากที่สุดออกมาแทน มันจึงนำเอาค่าผลตอบแทนทบต้นหรือ CAGR ตั้งแต่กองทุนเริ่มต้นบริหารเงินทุนมาเทียบกับอัตราส่วนร้อยละของการลดลงของ เงินทุนที่มากที่สุดหรือ Maximum % Drawdown แทน มันจึงมักถูกมองในแง่ที่ว่าเป็นอัตราส่วนแบบ Pain to Gain หรือสัดส่วนการแบกรับความเสี่ยงที่มากที่สุดในการที่คุณจะได้ผลตอบแทนออกมา
MAR Ratio = CAGR Since Inception / abs(Maximum % Drawdown)
นอกจาก MAR Ratio แล้วยังมีอัตราส่วนที่มีลักษณะคล้ายกับ MAR Ratio เป็นอย่างมากอยู่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคุณควรรู้นั่นก็คือ Calmar Ratio ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Terry W. Young โดย Calmar Ratio จะมีลักษณะสูตรเหมือนกับ MAR Ratio เพียงแต่ตัวแปรในการคำนวณซึ่งก็คือค่า CAGR และ Maximum % Drawdown นั้นจะถูกคิดย้อนหลังเพียง 36 เดือนหรือ 3 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะมองไปที่ค่า MAR หรือ Calmar Ratio พวกมันล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบมาด้วยแนวความคิดเดียวกันทั้งสิ้น และยิ่งคุณมีค่าเหล่านี้สูงเท่าไหร่จากระบบหรือจากกองทุนก็ยิ่งดี
[/color]Performance Summary เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
ในการที่คุณจะยกระดับความเข้าใจในระบบการลงทุนที่คุณกำลัง จะเลือกใช้และฝากชีวิตอีกหลายเดือนหรือปลายปีไว้กับมันนั้น ผมคงต้องบอกว่าการอ่าน Performance Summary เหล่านี้ยังคงถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้น (และแน่นอนว่าอัตราส่วนต่างๆด้านบนก็เป็นแค่เพียงบางส่วนที่คุณควรรู้เช่น กัน) คุณยังควรที่จะทำความเข้าใจ Performance ของระบบในหน่วยย่อยลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Year-by-Year Review, การดู Performance by Sector หรือดูผลตอบแทนตามกลุ่มหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมของระบบ, การทำ Out-of Sample Testing หรือการทำการทดสอบระบบกับข้อมูลที่มันไม่เคยเห็นในระหว่างการสร้างระบบ เช่นการทำ Walk Forward Test หรือแม้แต่การจำลองเหตุการณ์ในอนาคตที่แตกต่างไปในหลายๆรูปแบบกับระบบของคุณ ด้วยการทำ Monte Carlo Analysis
อย่างไรก็ตามการทดสอบด้วยกรรมวิธีการต่างๆที่ผมได้กล่าวไป นั้นอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและใช้เวลาพอสมควรสำหรับคนทั่วๆไป ดังนั้นแล้วสำหรับคนที่พึ่งเริ่มต้นหรือคิดที่จะทำการเก็งกำไรในรูปแบบที่ เป็นวิทยาศาสตร์นั้น (พูดง่ายๆคือวางแผนเก็งกำไรหรือใช้กราฟตามหลักฐานจากการทดสอบที่เรามี) อย่างน้อยที่สุดแล้วจึงควรที่จะต้องตรวจสอบดูถึง Performance Summary เหล่านี้ก่อนที่จะใช้ระบบหรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆอย่างละเอียด!
สุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าอันที่จริงแล้วการอ่านกราฟหรือใช้ กราฟไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นัก แต่ความสามารถในการที่จะเข้าใจ, ยอมรับ และทำตามระบบอย่างต่อเนื่องกลับเป็นเรื่องที่มีความยากกว่ามากในขณะที่คุณทำ การลงทุนจริงๆ ดังนั้นแล้วจงอย่าหยุดเพียงแค่คุณรู้ว่าเส้นอะไรตัดเส้นอะไรขึ้นจึงซื้อหรือ ขาย เส้นสายต่างๆจะหมดความหมายไปในทันทีหากคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของมัน
… จงอ่านงบการเงินของนักเก็งกำไรให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจฝากชีวิตไว้กับ ระบบหรือกลยุทธ์การเก็งกำไรใดๆ ไม่ว่าใครหน้าไหนจะบอกว่าพวกมันดีเยี่ยมแค่ไหนก็ตาม
มือน่ารักพูดถึงกราฟ มืออาชีพพูดถึงประสิทธิภาพของระบบการลงทุนด้วยตัวเลขที่เขามี
แล้วพบกันใหม่ครับ

http://www.mangmaoไม่อนุญาต.com/financial-statement-of-system-trader/

หน้า: 1