กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 ... 10
1
วันจันทร์ที่ 24-1-65
เลขเปิดและปิดตลาด
นิเคอิเปิดเช้า 27,258.45-263.81          84581
นิเคอิเปิดบ่าย 27,415.07-107.19         50719
จีนเปิดเช้า 13,941.90-87.65                19065
จีนเปิดบ่าย 14,107.82+78.27              78227
ฮั่งเส็งเปิดเช้า 24,693.43-272.12         34312
ฮั่งเส็งเปิดบ่าย 24,731.93-233.62        19362
ไต้หวันเปิด 17,843.33-55.97               33397
เกาหลีเปิด 10,068.73-50.45                87345
สิงคโปร์เปิด 3,268.19-26.67                81967
อินเดียเปิด  59,023.97-13.21               39721

นิเคอิปิดเช้า 27,371.11-151.15            11115
นิเคอิปิดบ่าย 27,588.37+66.11            83711
จีนปิดเช้า 14,107.59+78.04                 75904
จีนปิดบ่าย 14,081.80+52.25               18025
ฮั่งเส็งปิดเช้า 24,735.70-229.85           57085
ฮั่งเส็งปิดบ่าย 24,656.46-309.09          64609
ไต้หวันปิด 17,989.04+89.74                 90474
เกาหลีปิด 9,989.84-129.34                   98434
สิงคโปร์ปิด 3,283.35-11.51                  33551
อินเดียปิด 57,491.51-1,545.67             15167

เปิดเช้า
1650.34-2.39(ช่องตลาด)
1650.85-1.88(ช่อง9ตัวที่1)
1650.62-2.11(ช่อง9ตัวที่2)
mai 657.47-4.38
++++++++++
ปิดเที่ยง
1643.63-9.10
mai 653.73-9.12
++++++++++
เปิดบ่าย
1643.75-8.98(ช่องตลาด)
1643.96-8.77(ช่อง9ตัวที่1)
1643.32-9.41(ช่อง9ตัวที่2)
mai 652.48-9.37
++++++++++
ค้าง 1640.92-11.81
Mai 648.83-13.02
ปิดเย็น 1640.54-12.19
Mai 646.50-15.35
++++++++++

อียิปต์เปิด 11654.73-0.99                    47399
รัสเซียเปิด 22,417.44-79.31                 74431
อังกฤษเปิด 7,468.10-26.03                  81003
เยอรมันเปิด 15,499.61-104.27            96127
ดาวโจนส์เปิด 34,070.61-194.76         06176

อียิปต์ปิด 11,616.13-39.59                  61359
รัสเซียปิด 21,144.10-1,352.65            41065
อังกฤษปิด 7,297.15-196.98                71598
เยอรมันปิด 15,011.13-592.75             11375
ดาวโจนส์ปิด
2

ดาวพลูโต
รูด 6-7
เม็ดเดียว ****72*****
213-413-127-027-765-465-265
13-24
27-10
65-72
4

อัง+เยอร
รูด 0-7✓*****เม็ดเดียว******70*******
101-201-111-411-824-924
768-268-870-170-187-987
01-12
11-04
24-89✓
68-20
70-18
87-01
🇬🇧 อังกฤษ = 715-98✓
🇩🇪 เยอรมัน = 113-75✓
ดึกมาเรดาร์รวน

6
เยอรปิด113.75เปล่าค่ะ--รีบดลับไปดู-ใช่คะ
ดีดอีกรอบ😂😂
8
อัง4444-9--ปิด--715-98
194-09
414-99
กัน
890-23

เยอรมัน3333-5--ปิด--049-39
393-55
953-35

9

รัสเซีย
รูด 4
เม็ดเดียว****45****345
518-718-345-045
786-986-255-055
18-57
45-30
86-89
55-20
เบิ้ล 00-22-33-44-55-66-99
410-65××× เสียตัวที่มีมาค้างก่อน

หน้า: 1 2 3 ... 10